Knauf Knauf

Tinkavimas

Tinkavimas gipsiniais tinkais

Gipsiniai tinkai – patvari, patikima ir daugybę kitų pranašumų turinti medžiaga, kurią pasirinkę patenkinti lieka visi – ir užsakovai, ir darbus atliekantys meistrai. Užsakovams patinka tinkuotų paviršių lygumas, šviesumas ir savybė sugerti drėgmės perteklių bei išskirti ją, kai oras patalpoje išsausėja. Taip užtikrinamas geras patalpų mikroklimatas. Profesionalūs meistrai vertina Knauf gipsinius tinkus dėl puikių jų apdorojimo savybių. Užteptas ar užpurkštas ant sienos skiedinys ne tik gerai sukimba su pagrindu, neslenka nuo sienų, bet jį ir lengva nuvalyti nuo įrankių. Skiedinio perteklių braukiant trapecine liniuote, jis nesivelia ir gali būti puikiai formuojamas. Tinkuojant gipsiniais tinkais išgaunamas lygesnis ir glotnesnis paviršius, o tai dažnai yra kokybės rodiklis. Taip pat svarbu pabrėžti gerą tokio tipo tinkų išeigą, sandarumą ir savybę praleisti garus.

Weiter

Susipažinkite su skirtingais gipsiniais Knauf produktais ir sužinokite:

 • Kaip atlikti elektros laidų bei potinkinių dėžučių montavimo darbus su montažiniu gipso mišiniu Elektrikergips
 • Kaip suremontuoti langų angokraščius bei sutvarkyti seną tinką su gipsiniu tinku Rotband
 • Kaip išlyginti nedidelius paviršių nelygumus su plonasluoksniu gipsiniu tinku Rotband Plus

Tinkavimo rekomendacijos bei technologinės procedūros

Paviršiaus paruošimas

Prieš pradedant tinkavimo darbus, svarbiausia tinkamai paruošti pagrindą. Tam, kad gipsinis tinkas ir pagrindas gerai sukibtų, būtina parinkti tinkamą gruntą. Tai daroma atsižvelgiant į pagrindo tipą, pvz., jei bus tinkuojamas tankus betoninis paviršius, jį reikėtų padengti Betokontakt (sukibimą formuojančiu) gruntu, jei bus dirbama su įgeriančiu pagrindu, pvz., blokelių mūru, turėtų būtų naudojamas Stuc-Primer (įgeriamumą reguliuojantis ir tinką nuo perdegimo saugantis) gruntas. Daugiau apie grunto pasirinkimą pagal pagrindo tipą skaitykite čia

Džiovinimas ir vėdinimas

Kad rezultatas tikrai būtų toks, kokio tikimės, būtina vengti situacijų, kai sienų konstrukcijos yra labai šlapios. Prieš pradedant tinkuoti reikėtų įsitikinti, kad gruntas gerai išdžiūvęs. Tinkavimo metu neleisti formuotis skersvėjui, o baigus darbus pasirūpinti tinkamu patalpų vėdinimu. Tolesnius darbus patalpoje rekomenduojama planuoti taip, kad nepageidautina statybinė drėgmė nestabdytų tinko džiūvimo. Tipiškas netinkamo darbų planavimo pavyzdys – grindų betonavimas ką tik ištinkuotose patalpose. Grindys gali būti betonuojamos tik tinkui visiškai išdžiūvus.

Įtrūkimo prevencija

Dar vienas svarbus aspektas – numatyti ir padaryti viską, kad būtų išvengta įtrūkimų. Jei atskiri konstrukciniai pastato elementai standžiai nesujungti, būtina suformuoti skiriamąsias įpjovas, atskiriančias tinko sluoksnį nuo kitos besiribojančios plokštumos. Lubų ir sienos zonoje daroma skiriamoji įpjova atskiria lubų plokštumą nuo sienos. Ją galima formuoti tinkui skirtu pjūklu įpjaunant vertikaliai arba horizontaliai (kai tinkuojamos sienos). Vis dėlto geriausias būdas išvengti įtrūkimų – ant greta esančio konstrukcinio elemento priklijuoti lipniąją sandūros juostą Trenn-Fix ir tik tada tinkuoti.

Tinkuotos plokštumos lygumas priklauso nuo pagrindo konstrukcijos tikslumo ir tinko sluoksnio storio. Plonesniais tinko sluoksniais galima išlyginti tik nedidelius nelygumus, t. y., kai nuokrypis nuo pagrindo linijos mažas. Iš esmės, kai dengiami labai ploni tinko sluoksniai, jiems leistinas nuokrypis negali būti nurodomas, nes jis stipriai priklauso nuo pagrindo lygumo.

Tais atvejais, kai pagrinde yra didesnių nelygumų, norint, kad paviršius atitiktų reikiamą apdailos standartą, reikės:

 • Dengti papildomą sluoksnį arba sluoksnius išlyginti
 • Ir (arba) rinktis, kad bendras tinko sluoksnio storis būtų didesnis.

Reikia atminti tai, kad Lietuvoje nėra vieno bendro standarto, pagal kurį vertinamos tinkuotos plokštumos. Tam, kad nebūtų nesutarimų pateikiant ar priimant vertinti atliktus darbus, reikėtų iš karto susitarti, pagal kokius kriterijus bus vertinamos nutinkuotos plokštumos: ar pagal darbus atliekančios įmonės leistinus nuokrypius jų pasitvirtintuose įstatuose, ar pagal sutartyje apsibrėžtus reikalavimus.Dažniausiai Lietuvoje rangos sutartyse, atliekant tinkavimo darbus, nurodoma, kad, vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 121895674.06:2009 „Apdailos darbai“, pridėjus 2 metrų liniuotę, jos ruože galimi iki 2 mm siekiantys tinko plokštumos nuokrypiai. Šia tinkuojamų paviršių nuokrypių norma vadovaujasi didžioji dalis tinkuotojų ir užsakovų priimdami arba pateikdami vertinti atliktus darbus. Tačiau pagal Europos standartą EN 13914-2:2016 „Išorės ir vidaus tinko projektavimas, paruošimas ir dengimas. 2 dalis. Vidaus tinkas“ skiriamos šios plokštumos klasės ir leistini nuokrypiai (žr. 1 lentelę).

Tinkuotų paviršių plokštumos lygumo klasės (1 lentelė)

Klasė Standartinis tinkuotos plokštumos lygumas – nuokrypis nuo lygaus krašto Mažiausias standartinis pagrindo plokštumos lygumas, būtinas pasiekti standartinį tinkuotos plokštumos lygumą
0 Nėra reikalavimų Nėra reikalavimų
1 10 mm iš 2 m 15 mm iš 2 m
2 7 mm iš 2 m 12 mm iš 2m
3 5 mm iš 2 m 10 mm iš 2 m
4* 3 mm iš 2 m 5 mm iš 2 m
5* 2 mm iš 2 m 2 mm iš 2 m
* Klasė tinka tik esant 6 mm ar dar plonesnio sluoksnio tinko tinkavimo sistemai.
PASTABA: tam tikromis sąlygomis, kai tinkas apšviečiamas nedideliu kampu, pvz., ilguose koridoriuose su apšvietimu gale, net neviršijant leistino nuokrypio, gali vizualiai matytis nedideli tinko paviršiaus nelygumai.

Leistini stataus kampo nuokrypiai (2 lentelė)

Tinkuoto angokraščio kampo matavimo pavyzdys, rodantis ilgį l ir skirtas atvejams, kai l < 0,25 m

Paaiškinimas (visi matmenys mm):

 • 1- alternatyvus angokraščio kampas
 • 2 - angokraštis tinkuotos sienos ertmėje
 • L - gretimo paviršiaus ilgis

Rekomenduojamos kampuotumo ribos pateiktos lentelėje. Jos naudotinos, kai būtinas labai tikslus gretimų pagrindo ir tinko apdailos paviršių kampuotumas.

Gretimo paviršiaus ilgis, l
m
Nuokrypis nuo teisingo kampo,
mm
l < 0,25 3
0,25 ≤ l <0,5 5
0,5 ≤ l < 1 6
0,5 ≤ l < 1 8
PASTABA: kampainis, matuojant kampus, turėtų būti laikomas viename horizontalės lygyje.

Tikrinimas

Tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti tinkuotą plokštumą, reikėtų naudoti 2 m liniuotę ir vadovautis šiais pagrindiniais matavimo principais.

Matavimo gulsčiukas-liniuotė turi būti prispaustas prie matuojamos plokštumos.

Plokštumos nelygumai po ore kybančio gulsčiuko-liniuotės galu nematuojami

Paviršių su vienu išlinkimu plokštumos viduryje, kai gulsčiuko abu galai kybo ore, nuokrypiai nematuojami

DARBŲ ATLIKIMAS

Pagrindo paruošimas

Pagrindo paruošimas

Siekiant sklandaus tinko dengimo ir patikimo sukibimo, atsižvelgiant į paviršių, reikia iš anksto tinkamai paruošti tinkuojamus pagrindus. Svarbus žingsnis - tinkamai parinktas gruntas. Stipriai įgeriantiems pagrindams, pvz., plytoms, dujų silikatui, keraminiams blokeliams, rekomenduojama naudoti įgertį reguliuojančius gruntus, pvz., Stuc-Primer . Didelio tankio, neįgeriantiems pagrindams, pvz., betonui, rekomenduojama naudoti sukibimo tiltelį formuojančius gruntus, pvz., Betokontakt .

Daugiau apie gruntų svarbą, poveikį ir kaip teisingai juos pasirinkti skaitykite čia .

Tinko paruošimas

Tinko paruošimas

Rankiniai gipsiniai tinkai, pavyzdžiui, ypač geromis sukibimo savybėmis pasižymintis Rotband arba mūro sienoms skirtas Goldband , idealiai tinka renovacijai bei mažų plotų tinkavimui. Plonų sluoksnių atstatymui, labiau pritaikytas Rotband Plus tinkas. Šie produktai tiekiami maišuose, paruošiami rankiniu maišytuvu ir dengiami rankiniu būdu.

Tinko dengimas

Tinko dengimas

Tinką išmaišykite ir ant pagrindo užkrėskite mente arba denkite jį naudodami tinkavimo liniuotę. Tam, kad sukibimas įvyktų visame plote, tvirtai prispauskite tinką prie pagrindo.

Plokštumos lyginimas

Plokštumos lyginimas

Padengtą tinką paskirstykite glaistykle arba trapecine liniuote ir tokiu būdų suformuokite lygią plokštumą. To pakanka jei ant tinko bus klojamos keraminės plytelės arba dengiamas dekoratyvusis tinkas.

Drėkinimas

Drėkinimas

Kai tinkas pakankamai sukietėja (tampa matiniu), jį šiek tiek sudrėkinkite.

Paviršiaus apdorojamas kempine

Paviršiaus apdorojamas kempine

Sudrėkusį paviršių užtrinkite smulkių porų kempine. Taip išlyginsite paviršių ir iš tinko sluoksnio ištrauksite smulkios frakcijos medžiagą.

Paviršiaus glotninimas

Paviršiaus glotninimas

Pradėjus kietėti, paviršių apdorokite plačia glaistykle. Taip užglotninsite poras ir pataisysite smulkius paviršiaus defektus.

Mechanizuotas tinkavimas

Tinkuojant didelius plotus, optimaliausias sprendimas yra tinkuoti mechanizuotu būdu naudojant mašininius gipsinius tinkus MP 75 ar MP 75 L Dirbant mechanizuotai, darbo eiga lengvesnė ir greitesnė, taupanti energiją ir, svarbiausia, laiką. Savo našumą meistrai gali padidinti net 75 %, о užsakovas – džiaugtis greitai atliktais darbais ir lygiomis bei glotniomis sienomis. Galite būti tikri, kad gipsinis tinkas ne tik užtikrins gerą patalpų mikroklimatą, bet ir bus absoliučiai patikima medžiaga, kuria padengtos sienos išliks patvarios, tarnaus ilgai ir nepailstamai džiugins akį.

Pagrindo gruntavimas

Pagrindo gruntavimas
 • Pagrindo gruntavimas 2
 • Lubu gruntavimas

Kibiro turinį prieš darbą gerai išmaišyti. Tuomet pagal techninių duomenų lapų informaciją skiestą gruntą galima tolygiai dengti ant gruntuojamo paviršiaus. Gruntas dengiamas voleliu arba šepečiu.

Ypač racionaliai gruntus galima dengti naudojant rankinį purkštuvą arba beorę purškimo (Airless) įrangą.

Gruntas Betokontakt naudojamas prieš tinkuojant gipsiniu tinku (pvz., Rotband , Goldband , MP 75 , MP 75 L ), plonasluoksniu gipsiniu tinku (pvz., Multi-Finish ). Gruntuojami labai didelio tankio, silpnai įgeriantys mineraliniai pagrindai, tokie kaip monolitinis betonas, gelžbetoninių lubų plokštės ir betoniniai konstrukciniai elementai, senų plytelių dangos. Prieš tęsiant darbus, leisti džiūti mažiausiai 12 val. Betokontakt galima dengti voleliu, plokščiu teptuku arba tam pritaikyta PFT įranga.

Tinkavimo profilių tvirtinimas

Tinkavimo profilių tvirtinimas
 • Tinkavimo profilių tvirtinimas

Pagrindas turi būti laikantis apkrovas. Tinkavimo profiliai dažniausia montuojami naudojant gipsinį tinką su kuriuo planuojama tinkuoti. Greitai kietėjantys lipdinių ir montavimo gipsiniai mišiniai naudojami tuomet, kai reikalinga greitas profilių fiksavimas. Užmaišyti tik tiek greitai kietėjančios gipsinės medžiagos, kiek spėjama sunaudoti maždaug per 8 min. Maišant naudoti tik švarius indus. Suberti montavimo gipsą ir mentele arba gipsinio glaisto glaistikliu maišyti, kol susidarys vientisa masė be gumuliukų. Profiliai fiksuojami taškais maždaug 30-50 cm atstumu. Taip pat galima naudoti pagalbines fiksavimo priemones, pvz., vinis, kurios, sukietėjus gipsiniams klijams, turi būti pašalintos.

Tinkavimo profiliai palengvina technologiniu ir optiniu požiūriu sudėtingų tinkuojamų plotų įrengimą, ypač kampuose, sujungimuose ir perėjimuose tarp skirtingų medžiagų arba deformacinių siūlių vietose. Kampų apsauginiai profiliai naudojami tam, kad būtų užtikrinta mechaninė kampų apsauga. Pagal technologiją profilis montuojamas per visą sienos aukštį.

Mašininio skiedinio maišymas

Mašininio skiedinio maišymas

Užmaišoma intensyvaus maišymo tinkavimo mašinoje. Vandens kiekis nustatomas taip, kad skiedinio konsistencija leistų nepriekaištingai atlikti darbą, atsižvelgiant į esamą pagrindą ir numatytą dengiamo tinko sluoksnio storį. Elastingas gipso skiedinys nesunkiai išpurškiamas ant pagrindo, kur suformuoja tolygų, lengvai apdorojamą ir tvirtai besilaikantį tinko sluoksnį.

Mašininio tinko dengimas

Masininio tinko dengimas

Mašininiai tinkai paprastai dengiami vienu 10–35 mm storio sluoksniu. Išimtiniais atvejais galimas iki 50 mm storio sluoksnis. Mašininis gipsinis tinkas užpurškiamas ant tinkuojamo pagrindo. Purškimo metu skiedinys paskleidžiamas su suslėgtu oru, todėl lengva kontroliuoti tinko sluoksnio storį. Purškimo slėgis užtikrina geresnį sukibimą, nes gipsas gerai įsiskverbia į siūles ir griovelius.

Plokštumos lyginimas

Plokštumos lyginimas

Išpurkštas tinko skiedinys tinkavimo liniuote paskirstomas ant paviršiaus ir išlyginamas. Tinkui pradėjus kietėti, paviršius nubraukiamas tinkavimo arba glaistymo liniuote, siekiant pašalinti nelygumus. Jei ant tinko dengiamas dekoratyvusis tinkas arba klojamos keraminės plytelės, paviršių pakanka tik nubraukti.

Paviršiaus apdorojimas kempine

Paviršiaus apdorojimas kempine

Tinkui pakankamai sukietėjus (tampa matinis), paviršius šiek tiek sudrėkinamas. Sudrėkęs paviršius užtrinamas smulkių porų kempine. Taip išlyginamas paviršius ir iš tinko sluoksnio ištraukiama smulkios frakcijos medžiaga.

Paviršiaus glotninimas

Paviršiaus glotninimas

Pradėjęs kietėti paviršius apdorojamas plačiu glaistikliu. Taip užglotninamos poros ir pataisomi smulkūs paviršiaus defektai.

PFT toinkavimo įranga ir priedai

Tinkavimo mašinos, dar kitaip vadinamos maišomasis siurblys, nuolat maišo sausą mišinį su reikiamu vandens kiekiu ir dėl sraigtinio siurblio tiekia paruoštą skiedinį į darbo vietą. Toliau pateikiama informacija, susijusi su PFT G serijos mašinomis, pvz., PFT G 4, kuri priskiriama prie labiausiai paplitusių tinkavimo mašinų.

Spiralinis maišytuvas BIONIK

Spiralinis maišytuvas skirtas sausam mišiniui maišyti su vandeniu tinkavimo mašinos maišomojoje dalyje. Yra skirtumas tarp standartinėje komplektacijoje tiekiamų spiralinių maišytuvų ir spiralinių maišytuvų, skirtų lengviesiems tinkams. Spiraliniai maišytuvai, skirti lengviesiems tinkams, naudojami gipsiniams tinkams su lengvaisiais užpildais, pvz., perlitu.

Sraigtinis siurblys

Sraigtinis siurblys susideda iš korpuso (statoriaus) ir paties sraigto (rotoriaus). Sraigtų korpusai būna su suveržiamąja apkaba arbabe jos. Esant naujoms siurblio detalėms, prieš pirmąjį išpurškimą ir po jo, kai tiekimo žarnos ilgis 10 m, apytiksliai sukėlus iki 30bar tiekimo slėgį, priešpriešinis slėgis turėtų būti apie 12 bar. Jei naudojami papildomai suveržiami siurbliai (sraigtų korpusaisu suveržiamosiomis apkabomis), tuomet, tiekimo slėgiui sumažėjus, galima suveržti varžtus ir padidinti slėgį. Jei reikiamotiekimo slėgio pasiekti neįmanoma, siurblio dalis yra susidėvėjusi ir ją reikia pakeisti.

Skiedinio tiekimo žarna RONDO

Jei skiedinio tiekimo atstumas yra iki 25 m, naudojama skiedinio tiekimo žarna, kurios skersmuo 25 mm. Vertėtų pasirinktikuo trumpesnį tinkavimo atstumą ir skiedinio padavimo žarną, kad būtų išvengta nuostolių dėl trinties ir kad sraigtinio siurbliosusidėvėjimas būtų kuo mažesnis. Naudojant gipsinį tinką, slėgis skiedinio tiekimo žarnoje sudaro 1 bar/m žarnos ilgio. Jeiviršijama 30 bar darbinio slėgio riba, patariama naudoti storesnes žarnas.

Apsauginis gaubtas nuo dulkių DUSTCATCHER, skirtas PFT G4

Kraunant mišinį į tinkavimo mašiną, neišvengiamai susidaro dulkių. Jos mažina įrenginių ir įrankių eksploatavimo laiką, taippat tokioje aplinkoje sunku dirbti. Naudojant apsauginį gaubtą DUSTCATCHER, dulkės per integruotą M klasės filtrą patenka į filtravimo maišą. Filtro dulkių atskyrimo efektyvumas yra iki 99,9 %. Taip saugoma jūsų sveikata, naudojama įranga bei įrankiai.

PFT tinkavimo įrankiai

 • Mentelė darbui su gipsiniais tinkais

  Mentelė darbui su gipsiniais tinkais

 • Mentelė darbui su gipsiniais glaistais

  Mentelė darbui su gipsiniais glaistais

 • Kampų glaistiklis

  Kampų glaistiklis

 • Trintuvė su kempine Priklauso nuo dydžio

  Trintuvė su kempine Priklauso nuo dydžio

 • Lyginimo mentelė

  Lyginimo mentelė

 • Lyginimo mentelė

  Lyginimo mentelė

 • Glaistiklis, 50 cm

  Glaistiklis, 50 cm

 • Plastikinis kubilas, 90 l

  Plastikinis kubilas, 90 l

 • Briaunotas gipsinio tinko drožtuvas su 6 peiliais ir su 8 peiliais

  Briaunotas gipsinio tinko drožtuvas su 6 peiliais ir su 8 peiliais

 • Profilinė tinkavimo liniuotė

  Profilinė tinkavimo liniuotė

 • Trapecinė tinkavimo liniuotė

  Trapecinė tinkavimo liniuotė

LITERATŪRA

 • Paviršių šildymo sistemų paleidimo techninis lapas

  Paviršių šildymo sistemų paleidimo techninis lapas

  Atsisiųsti
 • Paviršių šildymo sistemų tinkavimo rekomendacijos

  Paviršių šildymo sistemų tinkavimo rekomendacijos

  Atsisiųsti
 • Paviršių šildymo sistemų paleidimo protokolas (pildoma forma)

  Paviršių šildymo sistemų paleidimo protokolas (pildoma forma)

  Atsisiųsti
 • Patalpų vėdinimas po tinkavimo

  Patalpų vėdinimas po tinkavimo

  Atsisiųsti
 • Tinkavimo rekomendacijos

  Tinkavimo rekomendacijos

  Atsisiųsti
 • Gipsiniai tinkai: asortimentas ir naudojimo metodika

  Gipsiniai tinkai: asortimentas ir naudojimo metodika

  Atsisiųsti
 • Tinkai gipsiniai drėgnose ir šlapiose patalpose (FB02)

  Tinkai gipsiniai drėgnose ir šlapiose patalpose (FB02)

  Atsisiųsti

STRAIPSNIAI

 • Sužinokite daugiau apie drėgmės balanso palaikymą patalpose.

  Remonto darbai vonioje: kodėl verta rinktis gipsinius tinkus?

  Niekam nepatinka, kai remonto darbai užsitęsia per ilgai. Kad darbas vyktų sklandžiai, o rezultatas džiugintų, būtina rinktis tinkamiausius produktus. Sužinokite daugiau apie remonto darbų atlikima drėgnose patalpose. Skaityti visą straipsnį
 • Tinkamas Rotband tinko paruošimas

  Tinkamas Rotband tinko paruošimas

  Praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje sukurtas Rotband gipsinis tinkas iki šiol nepraranda populiarumo. Tinką galima dengti tik rankiniu būdu, todėl tinkamas jo paruošimas yra ypač svarbus veiksnys, galintis nulemti tiek darbo eigą, tiek galutinį rezultatą. Sužinokite daugiau apie Rotband tinką. Skaityti visą straipsnį

JUMS TAIP PAT GALĖTŲ BŪTI ĮDOMU

Tinkavimas

Tinkavimas

Sužinokite viską apie tinkus ir tinkavimą

Daugiau

DAUGIAU INFORMACIJOS