Knauf Knauf
Weiter

Pakeltųjų grindų sistema Camilloyra išbandyta ir atitinka standarto EN 13213 reikalavimus.

Sistema suformuoja instaliacinę ertmę, kurios aukštis gali siekti iki 20 cm. Sistema skirta patalpoms, kuriose veikia gana aukštos taškinės ir išskirstytos apkrovos, ji atitinka 2 arba 3 apkrovos klasių reikalavimus.

„Šlapiosios“ pakeltosios grindys įrengiamos biurų ir administraciniuose pastatuose, elektroninių duomenų apdorojimo centruose, mokyklose ir laboratorijose, t. y. ten, kur pakeltųjų grindų konstrukcinės savybės reikalingos dėl patalpų eksploatacinių ypatumų. Skirtingos grindų konstrukcijos variacijos užtikrina gaisrinę saugą bei garso ir šilumos izoliaciją. „Šlapiųjų“ pakeltųjų grindų konstrukcijoje gali būti įmontuota patalpų vėdinimo, šildymo ar vėsinimo įranga.

Pakeltųjų grindų sistema Camillo „šlapiasis“ pakeltųjų grindų sistemos variantas

Pakeltųjų grindų sistema, kurią sudaro atraminė gipso plokštė, paklota ant kojelių, skiriamasis sluoksnis ir išlietas liejamųjų grindų sluoksnis. Sistema suformuoja papildomą instaliacinę ertmę tarp perdangos ir grindų sluoksnio, be to, ji gali būti naudojama didesnių eksploatacinių apkrovų atvejais.